SUDAČKI SEMINAR HRVATSKOG TAEKWONDO SAVEZA ZA BORBE I FORME

Domaćin klub „SUSEDGRAD-SOKOL“

19. – 21. 01.2018.god.

Hrvatski taekwondo savez organizirao je u OŠ Gornje Vrapče, licencni seminar za suce za borbe i forme. Domaćinstvo seminara preuzeo je klub „Susedgrad-sokol“. Seminar su vodili međunarodni suci: Renata Crkvenac, Domagoj Pečko, Viktor Romančuk i Anđelko Vučenik.

Najveći broj sudaca odazvao se iz klubova Zagrebačkog taekwondo saveza.