REDOVNA SKUPŠTINA SAVEZA

Redovna Skupština Zagrebačkog taekwondo saveza održat će se 13.12.2018.god. u prostorijama SSGZ, Savska cesta 137, 3 kat, soba 5, u 17.00 sati.

Proglašenje najboljih sportaša za 2018 godinu Zagrebačkog taekwondo saveza održat će se u 18,00 sati.