SUDAČKI SEMINAR HRVATSKOG TAEKWONDO SAVEZA ZA BORBE I FORME SUDAČKI SEMINAR

18. – 20. 01.2019.god. OŠ Gornje Vrapče, Zagreb

Hrvatski taekwondo savez organizirao je, licencni seminar za suce za borbe i forme. Domaćinstvo seminara preuzeo je klub „Susedgrad-sokol“. Seminar su vodili međunarodni suci: Renata Crkvenac, Domagoj Pečko, Viktor Romančuk i Anđelko Vučenik.

Najveći broj sudaca odazvao se iz klubova Zagrebačkog taekwondo saveza.