1. EDUKACIJSKI KAMP SVJETSKE TAEKWONDO FEDERACIJE (WT)

09.– 11. 03. 2019.god. Mu Ju, Korea

Renata Crkvenac članica edukacijske komisije svjetske federacije sudjelovala je na prvom edukacijskom kampu u svjetskom trening centru u gradu Mu Ju. Teme koje su obrađivane bile su poboljšanje organizacije natjecanja, suđenja, zaštite sportaša, anti doping kontrola, te kvaliteta borbi.

1 edukacijski kamp svjetske taekwondo federacije wt