PRIJEDLOG MJERA I UPUTA ZA AKTIVNOSTI ZTS-a ZA MJESECE OŽUJAK, TRAVANJ I SVIBANJ 2020.

1. Obavezno je poštivanje svih odluka, mjera i preporuka koje je propisao te koje će eventualno propisati Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatski olimpijski odbor odnosno druge nadležne državne institucije.

2. Uzimajući u obzir kalendar natjecanja HTS-a?ZTS-a, sva nacionalna prvenstva tijekom mjeseca ožujka I travnja odgađaju se do daljnjeg.

3. Organizatori turnira iz Kalendara HTS-a/ZTS-a obvezni su u cijelosti poštivati i provoditi mjere Stožera civilne zaštite RH.

4. Organizator je obavezan prije natjecanja ishoditi suglasnost županijskog stožera civilne zaštite i nadležnog Zavoda za javno zdravstvo vezanu za ispunjenje propisanih uvjeta za organizaciju natjecanja.

5. Zagrebački taekwondo savez nastavit će pratiti situaciju s epidemijom novog koronavirusa COVID-19, te će prema potrebi odrediti nove mjere i izdati nove upute, o čemu će članstvo biti pravodobno obaviješteno.

6. Osigurati dovoljnu količinu dezinfekcijskih sredstava na natjecanju za brisanje opreme koju sportaši dijele (kacige I oklopi).

7. Organizatori turnira obavezni su prilagodiit satnicu natjecanja novonastaloj situaciji, odnosno podijelom natjecanja po uzrastima osigurati što manji broj osoba istovremeno u dvorani natjecanja.

8. Za vrijeme turnira u dvorani mogu boraviti samo službene osobe sa akreditacijom (sportaši, treneri, doktori, suci I ostalo tehničko osoblje organizatora). Roditelji, rodbina, prijatelji I navijači do daljnjeg ne mogu pratiti taekwondo natjecanja. Organizator mora osigurati uvjete kontrole (zaštitarska služba) kako bi se mjera provela.

O svim novim odlukama i preporukama pravovremeno ćete biti obaviješteni,

Srdačno,

Danijel Bursać, dr.med.
predsjednik ZTS-a