ŠKOLOVANJE TRENERA TAEKWONDO - a

Zagrebački taekwondo savez i Sportsko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih, upisuju desetu generaciju polaznika za osposobljavanje za poslove trenera/rice taekwondo-a.

Produljuje se rok za prijave desete generacije polaznika za osposobljavanje, za poslove trenera/rice taekwondo-a do 25. veljače 2021,godine.

Ukoliko se prijavi dovoljan broj kandidata upisi će se izvršiti 5. ožujka 2021.godine.

Obrazovanje u obliku online nastave počinje u mjesecu ožujku, o čemu ćemo vas na vrijeme biti obavijestiti.

Uvjeti u prilogu.

POZIV ZA UPIS U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE TRENERA/ICE TAEKWONDOA

PRIJAVNICA – UPISNICA ZA PROGRAM OBRAZOVANJA