SUDAČKi SEMINAR HRVATSKOG TAEKWONDO SAVEZA ZA FORME

20. – 21. 03.2021.god. Zagreb

Hrvatski taekwondo savez organizirao je, licencni seminar za suce za natjecanja u formama. Seminar su vodili međunarodni suci : Domagoj Pečko, Viktor Romančuk i Anđelko Vučenik. Zbog epidemioloških mjera seminaru je mogao prisustvovati ograničen broj sudionika. Iz tih razloga seminar se održavao dva dana a po potrebi održat će se i u budućnosti.