SUDAČKi SEMINAR HRVATSKOG TAEKWONDO SAVEZA ZA BORBE I FORME

21. – 23. 01.2022.god. Ivanić Grad

Hrvatski taekwondo savez organizirao je, licencni seminar za suce za natjecanja u borbama i formama. Seminar su vodili međunarodni suci s dugogodišnjim iskustvom: Domagoj Pečko, Viktor Romančuk, Anđelko Vučenik , Renata Volarić i Renata Bukovac. Nakon seminara polaganjem ispita otvorena je mogućnost svakom sucu da sudi na prvenstvima koja se održavaju u R. Hrvatskoj.