SUDAČKi SEMINAR HRVATSKOG TAEKWONDO SAVEZA ZA BORBE I FORME (WT i ITF)

13. – 15. 01.2023.god. OŠ Gornje Vrapče, Zagreb

Hrvatski taekwondo savez organizirao je, licencni seminar za suce za borbe i forme po pravilima obje federacije. Domaćinstvo seminara preuzeo je klub „Susedgrad-sokol“. Seminar su vodili međunarodni suci: Renata Volarić, Renata Bukovac, Karla Ivček, Ivan Penava, Ivan Jereb, Sanja Rosandić, Viktor Romančuk i Anđelko Vučenik .