SUDAČKI SEMINAR ZAGREBAČKOG TAEKWONDO SAVEZA

Zagrebački taekwondo savez je 25.03.2012. prema utvrđenom planu rada održao sudački seminar. Seminaru su nazočili predsjednik saveza  gosp. Tomislav Horvat, tajnik Anđelko Vučenik, te predsjednik sudaca Hrvatskog taekwondo saveza gosp. Slobodan Medić. Poseban  gost bila je  juniorska reprezentacija Hrvatske, koja se neposredno priprema za svjetsko prvenstvo u Egiptu, sa trenerima Lidijom Katalinić-Špoljarić i Hrvojem Bregešom.

Seminar je vodila Renata Crkvenac - sudac na Juniorskom svjetskom prvenstvu i olimpijadi u Londonu 2012.

Seminaru je prisustvovalo 13 zagrebačkih sudaca visoke klase. Težište seminara bilo je na novom načinu treninga sudaca, te analizi konkretnih sudačkih odluka u borbi.

U izuzetno pozitivnoj atmosferi  seminar se odužio i preko predviđenog vremena.  Predloženo je od strane nazočnih da ovakvi seminari postanu kontinuitet i praksa.