UPRAVNI ODBOR

Predsjednik
Tomislav Horvat,prof.
Dopredsjednici
1.Ivica Blatančić
2.Dinko Ereš

ČLANOVI
1.Ivica Klaić
2.Zoran Kruneš
3.Lidija Katalinić Špoljarić
4.Petar Josipović