SUCI BORBE

Suci ZTS-a za sportsku borbu 2018.god.
R.br. Ime i prezime Klub Klasa
1. Boris Bursać Čigra IR
2. Danijel Bursać Čigra IR
3. Iva Vratić Cindrić Kondor IR
4. Renata Crkvenac Susedgrad Sokol IR
5. Krešimir Čović Susedgrad Sokol IR
6. Maja Fatuta Dubrava IR
7. Zoran Kruneš Feniks Vukomerec IR
8. Slobodan Medić Sljeme IR
9. Iva Romanov Novi Zagreb IR
10. Anđelko Vučenik Susedgrad Sokol IR
       
1. Maja Blažina Čigra 1
2. Željko Dobošić Zagreb 1
3. Mislav Erceg Orion 1
4. Ana Kruneš Feniks Vukomerec 1
5. Mladen Kužnik Dan Gun 1
6. Jelena Marot Dubrava 1
7. Benjamin Medenčević Maksimir 1
8. Mijo Perković Orion 1
9. Vannesa Požežanac Sljeme 1
10. Lana Pustak Osvit 1
11. Lucia Roglić Dubrava 1
12. Azra Zukanović ZTS 1
13. Iva Zahija Medvedgrad 1
14. Valentina Ferenčak Dubrava 1
       
1. Ela Draženović Čigra 2
2. Tomislava Bužan Susedgrad Sokol 2
3. Robert Marijančić Kondor 2
4. Anamarija Gulam Susedgrad Sokol 2
5. Ivan Penava Orion 2
6. Mislav Puklek Dubrava 2
       
1. Filip Atlija Jastreb 3
2. Livio Barković 3
3. Filip Božić Jastreb 3
4. Karla Ivček Susedgrad Sokol 3
5. Karla Štefanko Čigra 3
6. Tea Iskra Jastreb 3
7. Borna Soro Sljeme 3
       
1. Rafaela Marinić Novi Zagreb pripravnik
2. Dorotea Antunović Novi Zagreb pripravnik
3. Borna Pečko Ban Keglević pripravnik
4. Vanja Zadravec Smetko Susedgrad Sokol pripravnik